Årsmøte 2018 protokoll

Skrevet av pushit søn 28/01/2018 - 22:23

Årsmøtet for 2018 er avholdt og her følger protokollen. Sakslisten finner du her.
 
Sted: Storgata 20, Tønsberg (inngang Nedre Langgate)
Tid: Søndag 28. januar 2018, klokka 15:00
Tilstede: Lars Åge Kamfjord, Malin Jeanette Sogn Gran, Bjørn-Gustav Baklid, Casper Benjamin Johannesen, Rebekka Larsen, Daniel Karlsen, Roy Olsen, Christian Gjertsen, May July Hultberg, Edvin Hultberg
 
Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Møteleder: Christian Gjertsen
  • Referent: Edvin Hultberg
  • Protokollunderskrivere: Christian Gjertsen, Edvin Hultberg
 2. Styrets årsmelding
  • Årsmeldingen ble presentert av: Lars Åge Kamfjord
  • Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til orientering.
 3. Regnskap og revisorberetning
  • Regnskapet ble lagt frem av: Bjørn-Gustav Baklid
  • Revisorberetning ble lagt frem av: Malin Jeanette Sogn Gran
  • Vedtak: Regnskapet og revisorberetning ble tatt til orientering.
 4. Vedtektsendringer
  • Ingen vedtektsendringer innkommet
 5. Valg
  • Styrets leder: Edvin Hultberg ble valgt.
  • 6 styremedlemmer: Følgende ble valgt:
   • Roy Olsen
   • Christian Bull Gjertsen
   • Casper Benjamin Johannesen
   • Daniel Karlsen
   • May July Benthe Hultberg
   • Connie Gardiner
  • Revisor: Malin Jeanette Sogn Gran ble valgt.