Styremøte 17 august 2016

Skrevet av pushit ons 17/08/2016 - 22:19

Den 14.08.2016 ble det avholdt styremøte i Vestfold Digitale Ungdom et månedlig møte i Tønsberg Rådhus. Det ble holdt orientering fra hvert styremedlem, og budsjettet ble diskutert.

 

Referat

Tilstede: Lars Åge, Gabriella, Edvin, Andreas, Malin, Christian

Meldt forfall: Bjørn Gustav

Ikke møtt:

Møtested: Tønsberg rådhus, 14. august kl. 1600

 

Referat

 • Orienteringer (O)

  • Lars Åge

   • Jobbet med kodeklubben, mye interesserte foreldre. Oppstart 10. sep.

  • Malin

   • Jobbing med nytt arrangement står stille.

  • Gabriella

   • Tusenfrydtur 21. aug, arrangement opprettet. Jobber videre med sosialt for frivillige, prøver å få til noe teambuilding-orientert aktivitet.

   • Jobber videre med GlobeLAN, dato satt. Lokale ikke bekreftet med kommunen enda.

   • Jobbet med investeringer i VDU.

   • GlobeLAN har lyst til å arrangere dronerace

  • Andreas

   • Ikke noe nytt å melde. Har planlagt å ordne på lageret 4. september.

   • Søknad om pengestøtte til Kodeklubben fra Hyperion gikk i gjennom, vi har fått 15.000kr i støtte.

  • Edvin

   • Har jobbet med og presentert nye nettsider for styret.

  • Bjørn Gustav

   • Meldt forfall.

  • Christian

   • Har avholdt møte med interesserte i QuadCore om veien videre, hovedpunkter:

    • Etablere gode sikkerhetsrutiner.

    • Diskutert hva vi skal investere i.

    • Arrangere et mindre race i år.

    • Arrangere NM til neste år.

   • Har jobbet med investeringer i QuadCore.

   • Jobber med å arrangere dronerace før oktober, innendørs.

 

 • Representant til Hyperions representantskap 27. august (V)

  • Edvin stiller på vegne av VDU.

 • Hyperions Landsting (V)

  • Malin, Gabriella, Edvin og Rebekka blir delegater.

  • Lars Åge blir vara-delegat.

  • VDU foreslår Andreas som medlem av Valgkomiteen.

 • Budsjett (D)

  • Budsjett ble diskutert og til slutt vedtatt med de endringene som ble foreslått i møtet.

 

 • Innkjøp (V)

  • Laptoper til GL og kodeklubben

   • Kjøper inn laptoper denne uka. Christian tar ansvar. Budsjett 50.000. 10 stk. laptoper med mus og hodetelefoner.

  • GL26

   • Er satt av 15.000 til investeringer i forbindelse med nytt lokale.

 • Strategisamling for neste år (D)

  • Dato: Før jul. Sannsynlig i november.

  • Vi inviterer alle aktive medlemmer i alle prosjekter.

  • Malin ordner god og sunn mat.

  • Forventet antall deltagere: 40.

 • Årsmøte, valgkomité og vedtektsendringer (D)

  • Forslag til vedtektsendringer:

   • Møterett for prosjekt/gruppe-ledere i styret

   • Alle arrangementer skal være rusfrie

   • Lars Åge utarbeider konkret tekst

  • Styret ønsker en valgkomite til årsmøtet. Denne blir valgt til strategisamlingen.